Szakmai műhelyek pedagógusok számára és nyilvános kampányok a tolerancia előmozdítására az „Oktatás a sokféleségért” projekt keretében

A Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás megkezdte a pedagógusok szakmai műhelyének valamint a toleranciát és a kölcsönös tiszteletet elősegítő nyilvános kampány szervezését. A projektben részt vevő partner középiskolák 25 tanára vesz részt a tanároknak szóló workshopokon, amelyek célja a résztvevő tanárok képzése a következő területeken: interkulturalitás, inkluzív oktatási módszerek, diszkriminációellenesség és a zaklatás jelensége elleni küzdelem. A pedagógusok workshopjával párhuzamosan a partner középiskolák 250 diákja számára szerveznek toleranciát és kölcsönös tiszteletet népszerűsítő kampányt. A projekt partner középiskolái, ahol ezeket a tevékenységeket szervezik, a következők:a nagykárolyi „Simion Bărnuțiu” Szakközépiskola, az Erdődi Technológiai Líceum, a sárközújlaki „George Barițiu” Szakközépiskola, a Tasnádi Technológiai Líceum és az alsószopori „Petru Cupcea” Szakközépiskola.

Az „Oktatás a sokféleségért” projekt összértéke 99 730 lej, amelyet az Országos Roma Ügynökség az „Interkulturális oktatás a tudáson keresztül” program által állami költségvetésből finanszíroz. A projekt fő célja a kultúrák közötti párbeszéd légkörének megteremtése a Szatmár megyei fiatalok között az interkulturalitás, a kölcsönös tisztelet és az antirasszista magatartás értékeinek előmozdításával. A projekt a következő tevékenységeket foglalja magában: tábor szervezése 65 Szatmár megyei roma, magyar és román középiskolás fiatal számára, 5 workshop szervezése a partner középiskolák 25 tanára számára;nyilvános kampány szervezése a tolerancia és a kölcsönös tisztelet előmozdítása érdekében az 5 partner középiskola 250 különböző etnikumú fiatalja számára.