A PROJEKTRŐL

A PROJEKTRŐL

OKTATÁS A SOKFÉLESÉGÉRT

Támogatási program: “Tudáson keresztüli interkulturális nevelés”.

Megvalósítási időszak: 2023.07.01-29.10.2023.

Teljes költségvetés: 99.730 lej, ebből 88.090 lej az Országos Roma Ügynökség finanszírozása az állami költségvetésből.

Fő pályázó: Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás

Partnerek: a nagykárolyi „Simion Bărnuțiu” Szakközépiskola, az Erdődi Technológiai Líceum, a sárközújlaki „George Barițiu” Szakközépiskola, a Tasnádi Technológiai Líceum és az alsószopori „Petru Cupcea” Szakközépiskola.

A projekt fő célkitűzése: Az „ Oktatás a Sokféleségért” projekt fő célja, hogy a Szatmár megyei fiatalok körében megteremtse a kultúrák közötti párbeszéd légkörét az interkulturális értékek, a kölcsönös tisztelet és a rasszizmusellenes attitűdök előmozdításával.

TEVÉKENYSÉGEK

A projekt fő tevékenységei

Tábor szervezése 65 Szatmár megyei roma, magyar és román középiskolás fiatal számára;

5 workshop szervezése a partner középiskolák 25 tanára számára;

Nyilvános kampány szervezése a tolerancia és a kölcsönös tisztelet előmozdítása érdekében az 5 partner középiskola 250 különböző etnikumú fiatalja számára.

Partenerek

A Nagykárolyi „Simion Bărnuțiu” Szakközépiskola, az Erdődi Technológiai Líceum, a Sárközújlaki „George Barițiu” Szakközépiskola, a Tasnádi Technológiai Líceum és az Alsószopori „Petru Cupcea” Szakközépiskola.