Ateliere de lucru pentru profesori și campanie publică de promovare a toleranței în cadrul proiectului „Educație pentru diversitate”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare a început organizarea atelierelor de lucru pentru profesori și a campaniei publice de promovare a toleranței și a respectului reciproc. La atelierele de lucru pentru profesori vor participa 25 de profesori de la liceele partenere în cadrul proiectului, scopul fiind de a forma profesorii participanți în domeniile: interculturalitate, metode incluzive de educație, anti-discriminare și combaterea fenomenului bullying. În paralel cu atelierele de lucru pentru profesori, este organizată o campanie de promovare a toleranței și respectului reciproc pentru 250 de elevi din liceele partenere. Liceele partenere în cadrul proiectului unde sunt organizate aceste activități sunt: Liceul Tehnologic „Simion Bărnuţiu” Carei, Liceul Tehnologic Ardud, Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Livada, Liceul Tehnologic Tăşnad și Liceul Tehnologic „Petru Cupcea” Supuru de Jos. 

Proiectul „Educație pentru diversitate” are o valoare totală de 99.730 Lei și este cofinanțat de Agenția Națională pentru Romi de la bugetul de stat prin programul ,,Educație interculturală prin cunoaștere”. Obiectivul principal al proiectului este crearea unui climat de dialog intercultural în rândul tinerilor din Județul Satu Mare, prin promovarea valorilor interculturalității, a respectului reciproc și a atitudinilor anti-rasiste.  Proiectul include următoarele activități: organizarea unei tabere pentru 65 de tineri liceeni de etnie romă, maghiară și română din Județul Satu Mare; organizarea a 5 ateliere de lucru pentru 25 de profesori de la liceele partenere în cadrul proiectului; organizarea unei campanii publice de promovare a toleranței și a respectului reciproc pentru 250 de tineri de diverse etnii de la cele 5 licee partenere.